Luty 23 2019 23:58:40
Nawigacja
Powitanie

Witamy na stronie poświęconej naborowi do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju.

Aby zostać kandydatem do szkoły należy założyć konto. Nazwa użytkownika - to PESEL. Hasło wybierasz dowolnie.
Po zalogowaniu będzie można wybrać szkołę i zawód oraz edytować dane.
Po złożeniu podania/podań, należy je wydrukować, uzupełnić, podpisać i przywieźć do szkoły.

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z siedzibą w Iwoniczu-Zdroju, ul. Piwarskiego 19 , 38- 440 Iwonicz-Zdrój, tel. 13 43 75431 , mail: sekretariat@zsgh.pl,
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, e-mail idooswiaty@powiat.krosno.pl,
  3. dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkoły (realizacja obowiązku szkolnego), zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017. poz. 2198 ze zm.) oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit c ww. ogólnego rozporządzenia,
  4. dane osobowe zawarte w dokumentacji rekrutacyjnej, będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dana osoba, będzie korzystać z kształcenia,
  5. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
  6. kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  7. kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia,
  8. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, tj. udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły.

Logowanie:

Numer PESEL:
Hasło:

Zapomniałeś hasło? · Rejestracja

23,498 unikalne wizyty PA