Lutego 23 2024 20:31:34
Nawigacja
Pytania i odpowiedzi: Nabór na 2019/2020
Pytania i odpowiedzi >Nabór na 2019/2020
Jak zacząć?Jak mogę złożyć podanie?Ile mogę złożyć podań do ZSGH?Jeżeli wykorzystałem/am gotowy wzór podania w formacie pdf lub docx i złożyłem/am je w sekretariacie, to czy mogę zarejestrować się on-line?
Kiedy zmieni się status mojego podania?
Jak zacząć?

Drodzy Gimnazjaliści, drodzy Absolwenci szkoły podstawowej


Na stronie, którą oglądacie, możecie zapoznać się z ofertą Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju, a także złożyć podanie on-line o przyjęcie do szkoły oraz sprawdzić wyniki rekrutacji.

Na początek należy się zarejestrować na stronie: http://rekrutacja.zsgh.pl/rekrutacja.php?rejestracja podając swoje dane.

Następnie po zalogowaniu się na stronie http://rekrutacja.zsgh.pl/rekrutacja.php będzie można wybrać szkołę i zawód oraz edytować dane.Absolwenci GIMNAZJUM wybierają zawód, któr kończy się oznaczeniem (G), np. technik hotelarstwa(G), absolwenci szkół podstawowych wybierają zawody z oznaczeniem (SP), czyli technik hotelarstwa (SP). W pozostałych zawodach stosujemy tę samą regułę.

Do góry
Jak mogę złożyć podanie?
Podanie do złożenia w szkole możesz przygotować za pomocą formularza znajdującego się na stronie http://rekrutacja.zsgh.pl/rekrutacja.php po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji i zalogowaniu się do konta kandydata za pomocą numeru PESEL i hasła podanego przy rejestracji.

W kolejnym kroku należy wybrać z menu dodaj podanie.

Po wybraniu typu szkoły oraz zatwierdzeniu wyboru przyciskiem "dodaj podanie" możesz wydrukować dodane podanie/podania i podpisane przez Ciebie oraz Twoich rodziców/opiekunów złożyć w sekretariacie ZSGH w Iwoniczu-Zdroju w terminie ............ czerwca 2019 r. Na wydrukowanym formularzu dopisz informację o ukończonym gimnazjum, zamieszkaniu w internacie i kolejności wyboru szkoły.

Do góry
Ile mogę złożyć podań do ZSGH?

Maksymalnie trzy podania, do szkół wymienionych poniżej: 1. Technikum:

  • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

  • TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

  • TECHNIK HOTELARSTWA

  • TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

  • KELNER

 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

  • KUCHARZ

  • CUKIERNIK

  • PIEKARZ


Do góry
Jeżeli wykorzystałem/am gotowy wzór podania w formacie pdf lub docx i złożyłem/am je w sekretariacie, to czy mogę zarejestrować się on-line?
Aplikacja rekrutacji on-line działa na zasadzie asystenta w przygotowaniu podania do złożenia w szkole.

Jeżeli wykorzystałeś/aś gotowy wzór podania w formacie pdf lub docx i złożyłeś/aś je w sekretariacie, to Twoje dane zostały wprowadzone do aplikacji w celu przeprowadzenia dalszego naboru, więc rejestracja nie jest już możliwa, gdyż Twój PESEL i pozostałe dane są już w bazie danych. Możesz się jednak zalogować podając swój pesel, a jako hasło numer swojego telefonu.

W momencie dostarczenia pozostałych dokumentów naboru - świadectwa ukończenia gimnazjum i wyników egzaminu po rozdaniu świadectw - dane te będą uzupełniane w celu przyjęcia Cię do szkoły.

Do góry
Kiedy zmieni się status mojego podania?
Status podania z domyślnego zostanie zmieniony na potwierdzony po dostarczeniu wydrukowanego i podpisanego podania przez Ciebie i Twoich rodziców/opiekunów do sekretariatu ZSGH w Iwoniczu-Zdroju w dniach od 25 kwietnia do 28 czerwca 2016 r.

Kolejny raz status Twojego podania zmieni się w dniu 1 lipca 2016 r. do godz. 10.00 z potwierdzony na zakwalifikowany lub niezakwalifikowany. Związane to jest z przyjmowaniem kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

Od 15 do 25 lipca 2016 r. trwa potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów. W tym okresie po dostarczeniu oryginałów dokumentów zmieni się status Twojego podania z zakwalifikowany na przyjęty do szkoły.

Do góry
69,810 unikalne wizyty PA